Klamydiatest Kvinner

Dette er en hjemmetest for klamydia. Det vil si at du kan gjennomføre hele klamydiatesten selv hjemme, og få svar på testen i løpet av 20 minutter.

Klamydiatesten er 98% sikker og norsk bruksanvisning følger.