Generelt om narkotikatestene

Narkotikatestene du finner hos Test Helsen er av god kvalitet, til en rimelig pris og med fokus på brukervennlighet. Narkotikatestene tas fra urinprøve. Lett forståelige bruksanvisninger følger med narkotikatestene, og du vil også finne dem her på nettbutikken. Testene er produsert av Coretests® som har base i California (USA). Produktene deres er sertifisert av ISO 9001, ISO 13485, CE og FDA. Coretests® distribuerer produkter til over 100 land og millioner av kunder.

Hvem kan bruke narkotikatestene?

Alle kan bruke narkotikatestene. Testene som avdekker flere stoffer passer perfekt for sykehus, fengsel, institusjoner osv, hvor en rask avklaring på om personer har inntatt rusmidler er nødvendig. Testene for et spesifikt narkotisk stoff brukes ofte av privatpersoner, hvor det er en konkret mistanke til hva slags rusmiddel testpersonen har inntatt.

Hvor sikre er narkotikatestene?

Narkotikatestene Test Helsen selger er 99-100% sikre. Ingen hurtigtester på markedet er sikrere. Dersom det er behov for å få bekreftet resultatet juridisk må prøve sendes inn til laboratorium.

Kan man teste positivt ved passiv røyking av cannabis, amfetamin osv?

Nei. Dette vil ikke slå ut på narkotikatesten. Cut-off verdiene på narkotikaprøvene er satt så høyt at dette ikke skal være mulig.

Hvor lang holdbarhet har testen?

Testen har 2 års holdbarhet. Utløpsdato står på narkotikatesten.

Hvordan skal man tolke sterke og svake streker på testene?

Styrken på strekene har ingen betydning. Så lenge det er antydning til strek skal testen tolkes negativt. Det er viktig at testen avleses innen det tidsrommet som er angitt.

Hva betyr Cut-off level?

De forskjellige testene har forskjellige Cut-off level. Dette avhenger hva slags narkotika testen ser etter. For å forhindre falske positive resultater settes det en grense (cut-off level) for hvor mye av stoffet som må være i urinen for at prøven skal bli positiv.

Kryssreaksjoner, falskt positive og falskt negative resultater

Siden narkotikatestene er basert på immunologiske prinsipper med antigen-antistoff-reaksjoner er det en risiko for både falskt positive og falskt negative resultater. Da narkotikatesten søker bredt på en rekke stoffer kan det være at narkotikatesten reagerer på andre substanser som f.eks legemidler eller matvarer. Eksempler på dette er valmuefrø som kan inneholde små mengder morfin. I sjeldne tilfeller kan dette slå positivt ut på opiater. Et annet eksempel er kodein som man blandt annet finner i Pinex Forte, kan gi et positivt resultat på en opiattest.