Kan man manipulere narkotikatesten?

Det finnes en rekke teorier og oppskrifter på hvordan man skal "lure" narkotikatester. Hensikten er som oftest at testpersonen ønsker et negativt resultat på urintesten. I hovedsak er det 2 fremgangsmåter som brukes:

Fortynne urinen:

Dette er den vanligste måten å forsøke å manipulere en urinprøve. Dette gjøres enten ved at man tilsetter vann direkte i urinen, eller drikker masse vann i forkant av urinprøvetaking. Hensikten bak dette er å gjøre konsentrasjonen av narkotika i urinen så lav at det ikke slår ut på narkotikaprøven. På denne måten kan resultatet av prøven bli negativt, til tross for at testpersonen ville ha testet positivt ved normal konsentrasjon av urin.

Endre PH-verdien:

Endring av urinens PH kan medføre at testens resultat blir negativt til tross for at det ved normal PH ville gitt et positivt utslag på narkotika. Måten dette gjøres på er å direkte tilføre urinprøven stoffer som påvirker PH grad, eller innta stoffer i kroppen forut for urinprøvetaking. Eksempler på slike stoffer kan være eddik, såpe, svovel, ammoniakk, vaskepulver, klorin, sitronsyre osv. Obs: Inntak av flere av disse stoffene er svært farlig og kan få store helsemessige konsekvenser.

Hvordan avsløre manipulasjon med urinprøven:

Test Helsens narkotikatester har et kontrollvindu (C) i alle narkotikatestene. Dette skal avsløre om det er urin eller andre stoffer som blir avgitt i urinprøven. Dersom f.eks eplejuice blir avgitt som urinprøve, vil testen ikke blir gyldig.

Gode kontrollrutiner vil avdekke forsøk på manipulasjon:

- Overvåk testsituasjonen, slik at fremmedelementer ikke tilsettes urinprøven.

- Sørg for at testpersonen ikke vet når testen skal gjennomføres. Personen som skal testes vil dermed ikke få tid og anledning til å jukse med prøven.

- Spør om testpersonen har drukket mye vann forut for testen. Har personen gjort dette, bør testen utføres på et senere tidspunkt.

- Testpersonen bør vaske hender forut for prøvetakning, eventuelt bruke hansker. På denne måten vil ikke såpe eller andre stoffer kunne påvirke PH i urinprøven.

- Kontroller at urinprøven har tilnærmet kroppstemperatur.

- Ved usikkerhet kan også en manipulasjonstest for narkotika brukes. Denne kontrollerer at urinen ikke er vannet ut eller tilsatt kjemiske stoffer for å kamuflere narkotika.