Staseslange

Staseslanger for blodprøvetaking. 

Staseslangen strammes til rundt overarmen slik at blodstrømmen i venene i underarmen stanses.