Reflekshammer

Reflekshammere og monofilament for undersøkelse av en persons muskelsenereflekser.