FORSTØVER - INHALATOR

For behandling av astma, kols og respiratoriske sykdommer. 

Godt egnet til hjemmebruk.